ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

“Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικος, το ίδιο και οι ανάγκες του.
Η επιλογή του κατάλληλου εργαζόμενου είναι καθοριστικής σημασίας.”