ΖΗΤΩ ΕΡΓΑΣΙΑ

“Σας προβληματίζει η εύρεση εργασίας; Εμείς μπορούμε να σας βρούμε την λύση!!!”

Γενικές πληροφορίες ενημέρωσης ενδιαφερόμενου χρήστη(υποψηφιο εργαζομενο) που ζητά εργασία

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε σε ειδικότητα της επιλογής σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με όποιον τρόπο σας εξυπηρετεί καλύτερα (γραπτή μορφή, μέσω τηλεφώνου – fax – sms, μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομίου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του διαδικτύου κ.α.), προκειμένου να ενημερωθείτε για τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την πρόσληψή σας από ενδιαφερόμενο εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
Απαραίτητη προϋπόθεση να προσέλθετε στα γραφεία μας και να μας δώσετε πληροφορίες για το άτομό σας και να έχετε πλήρη ενημέρωση για τις θέσεις εργασίας, τους όρους των συμβάσεων εργασίας, τον μηνιαίο μισθό, το ωράριο εργασίας, τα προσόντα που απαιτούνται, το αντικείμενο εργασίας ανά ειδικότητα, και λοιπές απαραίτητες πληροφορίες αξιολόγησης.

Σημαντική ενημέρωση ενδιαφερόμενου χρήστη(υποψηφιο εργαζομενο) που ζητά εργασία
Το γραφείο μας (Ι.Γ.Ε.Ε.) σας προσφέρει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αναγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας και τους οποίους (όρους) καλείστε και οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά, προκειμένου στην συνέχεια να προβείτε στην χρήση των προσφερομένων υπηρεσιών ΜΟΝΟ εφόσον συμφωνείτε. Η αποδοχή των όρων χρήσης των προσφερομένων υπηρεσιών και η παραχώρηση εκ μέρους σας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με οποιονδήποτε τρόπο, σημαίνει ότι συναινείτε, αποδέχεστε και συμφωνείτε να γίνει χρήση, επεξεργασία και διαχείρηση αυτών από τους υπεύθυνους του Ι.Γ.Ε.Ε., όπως ορίζει η Νομοθεσία και οι αναγραφόμενοι όροι που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας www.evresiergasias.eu.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Μάθατε για εμάς από:
Οικιακό προσωπικό
Hotel/Restaurant/Cafe
Προσωπικό επιχειρήσεων
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Δηλώνω ότι ενημερώθηκα από τους υπέυθυνους του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ι.Γ.Ε.Ε.) ΚΑΤΣΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε., με τον διακριτικό τίτλο “A.C.J. AGENCY CENTER JOBS” και έδρα την οδό Σαρανταπόρου αρ. 10, Περιστέρι Αττικής Τ.Κ. 12134, Α.Φ.Μ. 800451175, τηλέφωνα 210.5730366 & 6980.477239, www.evresiergasias.eu και αριθμός αδείας λειτουργίας 13246/209 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, τους όρους των συμβάσεων εργασίας ανά ειδικότητα, τις ημέρες και ώρες εργασίας, τον μηνιαίο μισθό, τα προσόντα που απαιτούνται, τις διαδικασίες και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν μέχρι να ολοκληρωθεί η συνεργασία μας.
Δηλώνω ότι, αφού διάβασα προσεκτικά και κατανόησα πλήρως τους αναγραφόμενους όρους χρήσης στην ιστοσελίδα www.evresiergasias.eu και κυρίως τον τρόπο και τον σκοπό διαχείρησης και επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προκειμένου να έρθω σε επαφή με εργοδότες που ζητούν προσωπικό για εργασία, παρέχω με την παρούσα δήλωση την συγκατάθεσή μου και συμφωνώ με τα παρακάτω:

• Το Ι.Γ.Ε.Ε. να τηρεί στο αρχείο του το βιογραφικό μου και το αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασία σε έγχαρτη και σε ηλεκτρονική μορφή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος προστατεύεται με πρόγραμμα προστασίας ιών (antivirus) και η πρόσβαση σε αυτόν να γίνεται με μυστικό κωδικό (password) και να επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως: ονοματεπώνυμο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση εργασίας, email, φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατήριο, επάγγελμα, τόπο γέννησης, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ, άδεια εργασίας, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., υπηκοότητα, εθνικότητα, εργασιακή εμπερία, τίτλοι σπουδών, φωτογραφίες, διάφορες προσωπικές πληροφορίες αξιολόγησης, δημόσιες βάσεις δεδομένων διαδικτύου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λοιπές πληροφορίες, για την εύρεση εργασίας και την παροχή των σχετικών πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους εργοδότες.
• Τα Προσωπικού Χαρακτήρα Δεδομένα να παραμείνουν στο αρχείο του Ι.Γ.Ε.Ε.για την άμεση ή μελλοντική εύρεση εργασίας και να διασφαλίζονται με σύγχρονα κατάλληλα τεχνικά μέσα ή να φυλάσσονται σε ερμάρια που ασφαλίζουν. Να διαγραφούν εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή κατόπιν αιτήματός μου οποιαδήποτε στιγμή ή όπως ορίζεται από την Νομοθεσία και να ΜΗ χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό από το Ι.Γ.Ε.Ε., παρά μόνο για την εύρεση θέσης εργασίας.
• Ακόμη, δηλώνω ενημερώθηκα ότι υπεύθυνοι επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι η Κατσάνου Ελένη και ο Κατσάνος Κωνσταντίνος και τα υπό την άμεση εποτεία εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή νόμιμοι εκπρόσωποι με αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας 210.5730366, όπου μπορώ να απευθύνομαι. Διατηρώ πάντα το δικαίωμα να απευθύνομαι και στην Αρχή Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα Δεδομένων.
Αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση, επεξεργασία και διαχείριση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ιστοσελίδα www.evresiergasias.eu
*