ΣΤΕΛΕΧΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΠΩΛΗΤΕΣ

Εμείς αναλαμβάνουμε να κάνουμε την διαδικασία εύρεσης και αξιολόγησης του κατάλληλου ατόμου, εσείς κάνετε την τελική επιλογή

Η εμπειρία μας για πολλά χρόνια στην αγορά εργασίας και οι γνώσεις στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (εύρεσης, αξιολόγησης και επιλογής με το σύστημα P.P.S.), σε συνδυασμό με τα βήματα και τις διαδικασίες που ακολουθούμε, σας εγγυώνται τα καλύτερα αποτελέσματα.

• Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες σας σε ανθρώπινο δυναμικό για: στελέχη – γραμματείς – πωλητές και επεξεργαζόμαστε λίστα υποψηφίων που επιθυμούν να αναλάβουν αντίστοιχη θέση εργασίας, διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρία, συστάσεις, γενικότερα προσόντα, ικανότητες και δεξιότητες.

• Προσφέρουμε ιδανικές λύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό σχεδιασμένες για κάθε πελάτη χωριστά, ώστε να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά οι ανάγκες.

• Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σε κάθε φάση από την έναρξη της συνεργασίας μας και αυτό συνεχίζεται και μετά την διαδικασία της πρόσληψης του εργαζόμενου ατόμου, με την γραπτή εγγύηση εξυπηρέτησης που παρέχουμε.