ΖΗΤΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σας απασχολεί η εύρεση προσωπικού για εργασία; Εμάς είναι η δουλειά μας!!!

Γενικές πληροφορίες ενημέρωσης ενδιαφερόμενου χρήστη(φυσικού ή νομικού προσώπου) που ζητά προσωπικό για εργασία

Αν ενδιαφέρεστε να προσλάβετε προσωπικό για να καλύψετε τις προσωπικές ή τις επαγγελματικές σας ανάγκες εξυπηρέτησης, επικοινωνήστε μαζί μας με όποιον τρόπο σας εξυπηρετεί καλύτερα (γραπτή μορφή, μέσω τηλεφώνου – fax – sms, μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομίου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του διαδικτύου κ.α.), αφού πρώτα ενημερωθείτε πλήρως για τους όρους και τον τρόπο συνεργασίας που αναγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.evresiergasias.eu .
Εφόσον συμφωνείτε πλήρως με τους όρους και τον τρόπο συνεργασίας, μπορείτε να μας δώσετε τα απαραίτητα στοιχεία σας και πληροφορίες για το επαγγελματικό προφίλ του ατόμου που χρειάζεστε, προκειμένου η πρότασή μας να καλύψει τις πραγματικές σας ανάγκες.
Επιθυμούμε να κτίσουμε ισχυρές και μακροχρόνιες επαγγελματικές σχέσεις συνεργασίας μαζί σας και δεσμευόμαστε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγεματική ευσυνειδησία. Μπορείτε να στείλετε στο email μας και σχετικό αίτημα για την θέση εργασίας που ενδιαφέρεστε να καλύψετε, καθώς και πληροφορίες απαραίτητες για ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών σας ως φυσικού ή νομικού προσώπου.

Σημαντική ενημέρωση ενδιαφερόμενου χρήστη(φυσικού ή νομικού προσώπου) που ζητά προσωπικό για εργασία
Το γραφείο μας (Ι.Γ.Ε.Ε.) σας προσφέρει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αναγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας και τους οποίους (όρους) καλείστε και οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά, προκειμένου στην συνέχεια να προβείτε στην χρήση των προσφερομένων υπηρεσιών ΜΟΝΟ εφόσον συμφωνείτε. Η αποδοχή των όρων χρήσης των προσφερομένων υπηρεσιών και η παραχώρηση εκ μέρους σας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με οποιονδήποτε τρόπο, σημαίνει ότι συναινείτε, αποδέχεστε και συμφωνείτε να γίνει χρήση, επεξεργασία και διαχείρηση αυτών από τους υπεύθυνους του Ι.Γ.Ε.Ε., όπως ορίζει η Νομοθεσία και οι αναγραφόμενοι όροι που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας www.evresiergasias.eu (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ G.D.P.R.).
*
*
*
*
*
*
*
Μάθατε για εμάς από:
Οικιακό προσωπικό
Hotel/Restaurant/Cafe
Προσωπικό επιχειρήσεων
Δηλώνω ότι, αφού διάβασα προσεκτικά στην ιστοσελίδα www.evresiergasias.eu του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ι.Γ.Ε.Ε.) ΚΑΤΣΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο “AGENCY CENTER JOBS” και κατανόησα πλήρως τους όρους χρήσης, εξυπηρέτησης, συνεργασίας και κυρίως τον τρόπο και τον σκοπό διαχείρισης και επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (G.D.P.R.) από το Ι.Γ.Ε.Ε., παρέχω με την παρούσα δήλωση την πλήρη συγκατάθεσή μου και συμφωνώ απόλυτα με τους συγκεκριμένους όρους.
*